luni, 1 august 2011

Împăratul lalelelor

               El a putut să-și facă o celebră carieră științifică, dar a părăsit cercetările de laborator și a revenit la baștină să crească flori, patima lui din copilărie. Vasile Luchița, după ce i s-a înmînat la școala medie din Bardar atestatul de maturitate, a făcut doi ani studii la facultatea de electrofizica a Politehnicii din Chișinău, apoi trei ani a vărsat sudori la Institutul inginero-fiziochimiști din Moscova, pe care îl absolvește cu note excelente în anul olimpic 1980. A fost repartizat la Academia de Științe a Moldovei, unde 3 ani făcu cercetări profunde într-un laborator al Institutului de Fizică Aplicată. Dar perspectiva de savant nu-l încînta, se întoarce in sat, la Bardar, și vreo 5 ani a lucrat electrician simplu alături de tatăl sau – Gheorge Luchița.
                Prin 1987 lua cu fratele său Nicolae o livadă tînără în arendă într-o fundătură pitorească de pe lîngă Pădurea Zînei. Îngrijeau pomii cu multă dragoste, iar acestea li se închinau până la pământ cu crengi doldora de roadă. De-a lungul drumului, ce ducea spre ferma de porcine, sădise flori, că trecătorii se opreau in loc frapați:”Ce minune! Pe unde calcă feciorii electricianului Gheorge Luchița înflorește glia”.
                Mai apoi frații Vasile si Nicolae Luchița printre primii 42 de țărani au depus cereri să iasă din kolhoz. Li s-au dar parcele mici, risipite pe toate dealurile. Ei le-au schimbat, și-au adunat cotele împreună, creând în văgăuna de sub pădure un sector consolidat. Au cumpărat cîteva cote, lărgindu-și moșiile. Le-au închis de jur împrejur cu un gard din sîrmă, au săpat doua iazuri pentru acumularea apei, au făcut lucrări de drenaj, au modernizat rețeaua de irigație.  Nicolae cultiva, in temei, cartofi și fasole, Vasile se specializează cu osîrdie in creșterea lalelelor. Realizează în fiecare primăvara peste 20 de mii de flori. După ce recoltează lalelele, pe aceleași sectoare seamănă morcovi, care în nisipul irigat cresc curați și gustoși.
-Am adus din Olanda și de la Grădina botanică peste o suta de specii de lalele, de cele mai neobișnuite configurații și culori, dar am selectat si cultivat vreo 15 specii, povestește Vasile. Vreau să-mi fac aici sub pădure o fermă agricolă de toata frumusețea.
                Din zori și pîna în amurg îl poți vedea cu soția Olga muncind avan pe parcelele de flori. Pentru necesități gospodărești mai sădesc harbuji, zămoși, zmeură, fasole și cartofi.
             -Iată, pe sectorul acela, ne arată Vasile, anul trecut am cultivat cartofi irigați. Știți cîtă roadă am adunat, calculată la hectar? 75 de tone! De ce într-o mare gospodărie se sădește 10 hectare cu cartofi, care dau 2-3 sute chintale la hectar, daca aceeași cantitate de roadă poate fi obținută prin irigație capilară pe o suprafață de trei ori mai mică?!
                Vasile calculează fiecare pas, fiecare mișcare. Și-a făcut o bogată biblioteca specializată. Cei doi copii ai săi, Gheorge și Maria, și-au luat un avânt încântător, vrednic de admirație. El își face doctorantura în California (SUA), ea e studenta în anul V la Paris.
                Frații Vasile și Nicolae Luchița au case frumoase în sat, trăiesc alături, fără gard între ei, ca și la ferma de sub pădure. Dar în ambele curți predomină covîrșitor florile.  
Foto: ©Plugaru Tudor

Un comentariu: